Verksamhetsnamn: Mel's Diner
Juridiskt namn: DK Drift AB
Besöksadress: Skeppsbron 8, 621 57 Visby
Juridisk adress: Hyvelgatan 12, 621 41 Visby
Org.nr: 556850-7833
Tel. 0498-57010
E-post: info@melsdinergotland.se